00.00.2015 WarszawaFot. Jakub Szymczuk /FOTO GOSCJestem starszym wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, gdzie prowadzę między innymi zajęcia dotyczące rozszerzenia Unii Europejskiej oraz integracji Polski z UE.Działam publicznie od roku 1980, kiedy byłem jednym z członków-założycieli „Solidarności” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 80-tych aktywnie uczestniczyłem w solidarnościowym podziemiu, za co byłem więziony przez pół roku przez komunistyczne władze PRL.W latach 90-tych podjąłem działalność w ponownie zalegalizowanej „Solidarności”, a w 1997 r. byłem jednym z inicjatorów i wiceprzewodniczącym Wielkopolskiego Oddziału AWS.

Od 1998 do 2002 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, a od 2002 do 2005 – jej wiceprzewodniczącego.

W roku 1995 otrzymałem stypendium rządu francuskiego na Université Paris 7 – Denis Diderot, a w roku 2002 byłem stypendystą International Visitor Program na zaproszenie Departamentu Stanu USA.

W roku 2005 zostałem wybrany posłem na Sejm RP i byłem nim przez dwie kadencje. Przez cztery lata (2007-2011) byłem wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Unii Europejskiej, przez sześć lat (2005-2011) – członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. W kadencji 2005-2007 byłem też członkiem sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

 

W latach 2009-2012 byłem przewodniczącym delegacji Rzeczypospolitej Polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a także wiceprzewodniczącym całego Zgromadzenia.

W latach 2001-2014 byłem członkiem Platformy Obywatelskiej, m.in. przewodniczącym jej struktur w Poznaniu (2006-2010). W marcu 2014 r. zrezygnowałem z członkostwa i ubiegałem się o mandat posła do Parlamentu Europejskiego z listy Polski Razem Jarosława Gowina.

W czerwcu 2014 r. zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.