Głosowanie poza miejscem zamieszkania


1. Droga

Dopisanie do spisu wyborców
Najpóźniej 20 października należy udać się w miejscu którym chce się głosować, np. w Poznaniu to Urzędu Miasta przy ul. Libelta 16/20. Należy tam poprosić o dopisanie do spisu wyborców oraz dowiedzieć się w której komisji obwodowej można będzie zagłosować.
• 25 października z dowodem osobistym można udać się do wskazanej komisji wyborczej i oddać głos.
Wniosek kliknij link aby ściągnąć.
http://parlament2015.pkw.gov.pl/pliki/1441014471_Wniosek%20o%20wpisanie%20wyborcy%20do%20spisu%20wyborc%C3%B3w%20WZ%C3%93R.pdf

2. Droga


Zaświadczenie o prawie do głosowania
Najpóźniej w piątek 23 października należy udać się do Urzędu Gminy w której jest się zameldowanym na stałe. Należy tam poprosić o: zaświadczenie o prawie do głosowania. Dostępne jest ono „od ręki”
• 25 października z tym zaświadczeniem oraz dowodem osobistym można już głosować w dowolnej komisji wyborczej.